Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Eye-Q-Optics sp. z o.o. w Sklepie Internetowym oraz w ramach  świadczenia innych usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej https://eye-q-optics.pl. Informacje na ten temat  opisane  zostały w  pkt. I („Klauzula informacyjna RODO”). 

I Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że : 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Eye-Q-Optics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: Aleja Jana Pawła Ii 61 / 247, 01-031 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII pod numerem KRS 0000869298, NIP 5272941498, REGON 387559279 e-mail: sprzedaz@eye-q-optics.pl. (zwana dalej „Administratorem”). 

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych 
Przyjęcie i realizacja zamówienia w Sklepie Internetowymart. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy),  
art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (zgoda w formie oświadczenia na przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia (tj. w szczególności informacji o wadzie wzroku znajdującej się na recepcie, informacji o  rozstawie źrenic)
Obsługa procesu reklamacjiart. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy),  
Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur)art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny) – ustawa o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego 
Prowadzenie działań promocyjno-marketingowych (wybrane formy komunikacji takie jak np. wysyłanie newsletterów mogą wymagać uzyskania dodatkowej Pani/Pana zgody na podstawie odrębnych przepisów prawa).  art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes – marketing bezpośredni produktów i usług).
Dochodzenie roszczeń oraz podejmowanie działań w związku z procesem windykacji należności, a także obrona przed roszczeniamiart. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym, obrona przed roszczeniami) 
Przyjęcie zapytania i udzielnie odpowiedzi ( w tym za pośrednictwem narzędzia chat)  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy), 
art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes – umożliwienie kontaktu osobom wysyłającymi zapytania do Administratora)
Prowadzenie działań analitycznych i statystycznych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – prowadzenie działań analitycznych i statystycznych dotyczących preferencji klientów w celu rozwoju i udoskonalania i świadczonych usług;
 1. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności obsługę informatyczną, obsługę księgową, agencje marketingowe, operatorzy płatności, firmy kurierskie (w zakresie wysyłki zakupionego towaru). Odbiorcami Pani / Pana danych osobowychbędą także, producent realizujący zamówienia (firma Optical Labs Innovation (Optilabs) sp. z o.o.) orazpodmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. 
 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowane: 
  – przez okres realizacji umowy zawartej z Panią/Panem,
  – do czasu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (przypadki takie opisane zostały w punkcie 2 powyżej), 
  – do momentu wycofania przez Panią / Pana zgody – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (przypadki opisane zostały w punkcie 2 powyżej), 
 3. Po wskazanym wyżej okresie Pani/Pana dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa 

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach RODO,

c) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów RODO. 

II Polityka Cookies 

Polityka plików “cookies” serwisu eye-q-optics.pl

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika. 
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. 
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: 
Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.